Het verhaal en de techniek
voor de technisch geinteresseerde gebruiker


Fired Brick Cutting Technology
Eenmansbediening heeft de toekomst.

Sinds de jaren ‘70 worden er van bouwmaterialen strippen en hoekstrippen gezaagd. Het begon in Nederland met de modetrend van het verfraaien van een binnenmuur door keramische steenstrippen, maar later ging men met deze strippen ook naar buiten. Tegenwoordig worden er miljoenen steenstrips op veelal beton geplakt in heel Europa. Het verschaft een visueel effect van “in baksteen gebouwd”. Constructief zou dat vaak niet mogelijk zijn.

 

De combinatie heeft dus toekomst en de behoefte naar steenstrips groeit met de jaren. Het zijn strippen van baksteen, zij hebben de aanvallen van andere materialen over de jaren glansrijk doorstaan.

 

Toch maakt de vervaardiging van de steenstrippen weinig vorderingen: het is slechts enkele vooruitstrevende baksteenfabrikanten met hoge inspanningen en dure grondstoffen gelukt om deze in het sinterproces, onderdeel van het maken van bakstenen, recht te houden. Hoekstrippen worden echter nog altijd gezaagd uit soms specifiek daarvoor geproduceerde baksteen.

 

Men zaagt het overgrote deel van steenstrippen dus nog steeds uit gereed product.

 

Vanuit Engeland komt mondjesmaat hun kunst van verfraaiing van stenen gevels overwaaien: we hebben het over de brick specials. In grote aantallen worden vormstenen door de steenfabrikanten gemaakt, maar bij de kleinere orders worden deze uit meerdere standaard stenen samengesteld. Hier is een nauwkeurig zagende automaat benodigd, want hoe strakker de zaagsnede hoe kleiner de lijmnaad en hoe mooiere het eindresultaat. Voor dit zaagwerk hebben wij de DecoUni® specifiek ontwikkeld.

 

Hieronder kunt U onze filosofie lezen waarop ons programma is geschoeid. We hebben het leesbaar willen houden, U zult dan ook geen formules of berekeningen aantreffen. Daarvoor verschaft onze catalogus met productspecificaties meer informatie. 

 

Automatiseringsgraad
Al in de beginperiode van de hype werd duidelijk dat het zagen van deze steenstrips een hels karwei was met de bekende Clipper handzaagmachientjes. Personeel aantrekken was lastig, zeker in de westerse Europese landen. Een van de voorlopers van het Wierberger concern ontwikkelde daarop met ons machinebouwers automatisering van dat proces.
Het is tot op heden gebleven bij een geautomatiseerde doorvoer van de bakstenen, met handmatige be- en ontlading.
Een hogere automatiseringsgraad is slechts voor enkele hele grote producenten weggelegd. Er zijn al wel bedrijven met een volledige automatische inpaklijn, maar slechts door een enorme afzet is amortisatie van deze hoge investering mogelijk.
Zo blijft men van de inzet van (laag opgeleid) personeel afhankelijk, maar daar komt toch geleidelijk verandering in.  DecoMachines.com® zal daar actief aan bijdragen: op onze machines is manipulatie of robotting goed inpasbaar.

 

Introductie van hoog moderne technologie voor het zagen van steenachtige materialen
Een andere hele belangrijke factor is die van de snijgereedschappen. Gediamanteerde zaagbladen zijn tot op heden nog het goedkoopste gerekend per snijunit, maar ook daar zal voor de grotere strippenproducenten verandering in komen binnen afzienbare tijd. Verheijen Equipment en Machinefabriek Verheijen ( vanaf heden DecoMachines.com® ) is al sinds het begin van de steenstrippenvraag betrokken bij het zagen, zullen begin volgend jaar dit marktsegment met deze moderne techniek aan een DecoBasic® gekoppeld volledig openbreken. De introductie is gepland voor de BAUMA 2010.

 

Meer over gediamanteerde zaagbladen
Voor de meesten zal deze nieuwe methode een te grote investering vergen. Daarom bouwde DecoMachines.com® een volledig nieuw programma gebaseerd op cirkelvormige gediamanteerde zaagbladen. Het wordt hoog tijd dat de Clipper zaagmachinetjes slechts in noodgevallen of bij hele kleine charges hoeven te worden gebruikt.

Een lage aanschafprijs van de machines is dan essentieel en daar heeft DecoMachines.com®zich sinds 2008 volledig op geconcentreerd.

Waren we tot op heden nog gefocust op het bereiken van de allerhoogste standtijd voor het zaagblad, sinds de Aziaten met enorme prijsdalingen hun bladen ook op onze markten afzetten kunnen er enkele principes overboord.

 

Andere principes: beter en goedkoper bouwen
Een voorbeeld daarvan is de voorwaarde om aan de zaagunits van de machines een hele hoge loopnauwkeurigheid mee te geven. Dat maakt deze duur om te bouwen en daar is veel te besparen.  Het meer inzetten van elektronica betekent niet alleen veel sneller in- en omstellen maar ook minder mechaniek. En dat bouwt goedkoper. Toch is er wel goed op gelet, dat de instellingen en hun techniek niet te sofisticated wordt die de minder geïndustrialiseerde sectoren zou afschrikken.  We kwamen erachter dat er wel degelijk met smarter engineeren nog meer te besparen valt. Wij laten ook ons heilige principe van alleen maar verticaal opgestelde zaagbladen varen: dat bouwt eenvoudig te duur en dikkere horizontale zaagbladen kunnen hoog radiaal belast worden. Wel zullen we blijven voorkomen dat het zaagblad als transportmiddel van debris wordt misbruikt. Dat kost echt enorme hoeveelheden extra zaagbladen, weggegooid geld. Transporteren van afval kan veel goedkoper.

Dan draaien we er niet omheen dat ook wij niet meer in Nederland onze machineparts laten maken. Zij komen tegenwoordig als subassemblies vanuit Oost Europa. Hiervan wordt in onze eigen assemblage hal in Nl – Andelst een komplete machine samengebouwd en door Armac (http://www.armac.nl/ ) voorzien van de Nederlandse besturing. Testdraaien doen we ook daar en onze engineers reizen met de machine mee om deze ter plekke te installeren en in bedrijf te stellen, waar ook in de wereld.

 

Nog meer over zaagbladen van ons eigen merk Deco®
U kunt anno 2009 flink besparen op zaagbladkosten nadat wij met Oosterse ondernemers gezamenlijk een tweetal nieuwe soorten special voor hoogbelaste zaagautomaten ontwikkelden. Wij verkopen deze in de maat Ø 350, Ø 500 en Ø 700 mm tegen hele scherpe prijzen in aantallen van 10 stuks. Zij zijn er in twee types voor harde en zachte bakstenen.

 

Veiligheid
Aan de veiligheid van de “Deco®” Zaagmachines was al heel weinig op te merken, uiteraard volgens de CE machinerichtlijn, maar het heeft ons niet weerhouden om nog weer een stapje te zetten. Met de introductie van de DecoBasic® is het voortaan onmogelijk om zich, zelfs bewust, aan onze machines te verwonden. De machine is volledig ingekapseld tijdens zaagbedrijf.

 

Service en onderhoud
De Internet communicatieunit die als eerste in onze DecoBasic® wordt geleverd, is een erg handige tool die bij ons service- en ondercontract bij verhuur van de machine hoort.
 

Onderhouds en servicekontract voor onze  “Deco®” machines
Deze service met de communicatieunit zal straks optioneel leverbaar worden op het hele programma. Wij kijken dan online over Uw schouder mee bij problemen in de besturing en de webcam kan nog verder informatie verschaffen over bijvoorbeeld mechanische mankementen. Ook komen bij al onze machine exploded view tekeningen mee en komplete BOM ( Bill Of Materials ) lijsten. Zo bent U nooit van ons afhankelijk voor Uw bedrijfsvoering en kunt U Uw klein onderhoud eenvoudig zelf doen.

 

Volledig machineprogramma
Wij introduceren vanaf dit jaar veel machines, die met eenmansbediening tegen die grote productiemachines op kunnen boksen voor de hardere steensoorten. Dat heeft hoofdzakelijk te maken met de beperking van het snijgereedschap als geheel, soms gecombineerd met de mens als be- en ontlader, capacitief gezien. Bij ( harde ) engineering brick moet de snelheid van de machine in zijn geheel teruggesteld worden, met wachtende operators als resultaat terwijl bij handvormsteen de machine niet snel genoeg kan zagen omdat de operators het be- en ontladen niet bij kunnen benen.

 

DecoBasic®
Met de komst van de DecoBasic® is er voor die range van machines een fantastisch alternatief gekomen: de eenmansbediende cyclische zaagmachine die met 2 of met 4 bladen tegelijk zaagt. Het type baksteen bepaalt die keuze.

 

DecoCirkel®
De DecoBasic® heeft de oude DecoLine® 115, de DecoRing® 115 en de DecoMill® in een klap ingehaald: deze machines zijn economische voorbijgestreeft.

 

Door zijn één- en tweemansbediening is alleen de oude DecoRing® 215 nog levensvatbaar en een aanvulling binnen ons nieuwe programma en zal daarom binnenkort geheel worden geupdated en terug worden opgenomen als DecoCirkel®. We zoeken nog naar de mogelijkheid om het tussenstuk danwel reststuk automatisch te laten verwijderen ten gunste van een hogere productiviteit.

 

DecoUni®
Ook de DecoUni® heeft de survey overleefd. Dat heeft alles te maken met zijn super-universele karakter middels  toepassing van een X, Y en een Z-as. Dat kan ook de DecoBasic® niet bieden. Wilt U dus werkelijk alles kunnen zagen van strip tot brick special, dan is de DecoUni®met Ø 700 of Ø 800 mm zaagbladen de beste keuze. Deze machine is nog steeds up-to-date en kan de toets van kritiek na twee eerdere generaties inmiddels glansrijk doorstaan. Vele relaties die dagelijks naar tevredenheid met deze machine produceren kunnen dat beamen.

 

DecoStraight®
Wanneer het echt over grotere aantallen strippen en/of hoekstrippen (!) gaat dan is de nieuwe DecoStraight® een excellente keuze. U kunt dan denken aan tot 6.000 slips of 1.000 hoekstrippen per uur. Volgens de nieuwste inzichten gaat de lange snede voor de hoekstrippen toch horizontaal de steen in, echter zonder het afgesneden gedeelte te dragen of te transporteren. Dit is, we bekennen het, een 180 graden ommezwaai. De prijsdaling van de zaagbladen is daar debet aan. Helaas moet U er nog even op wachten tot het voorjaar van 2010.

 

Conclusie
Gezien de alsmaar stijgende personeelskosten moet hun capaciteit volledig worden benut. In de Westerse landen zal de automatiseringsgraad omhoog moeten om marge te behouden. Echter, door relatief hoge transportkosten zijn onze producenten daar aan hun locatie gebonden en kunnen het zaagwerk niet naar lage lonen landen uitbesteden. Daarom moet de productiviteit omhoog en daarop ontwikkelen wij onze machines.

 

Verder naar het Oosten is er nog geen traditie van in baksteen bouwen en zijn er goedkope machines nodig om de Clippers te kunnen vervangen: de DecoBasic® is daarop ons antwoord.

 

Het onveilige handwerk staat nu echt op het punt te verdwijnen. Elke steenfabriek en steenhandel overal in Europa kan het initiatief in eigen hand nemen ook als het grotere series betreft. Voor de prijs hoeft U het niet meer te laten.

 

Ons nieuwe programma
Het ziet er als volgt uit:

Oude machines                                                    nieuw programma

Voor langsstrippen

éénmansbediening DecoLine® 115                      DecoBasic® en DecoUni®            eenmansbediening

tweemansbediening DecoLine® 215                    DecoStraight®                            twee/driemansbediening           

twee/driemansbediening DecoLine® 215D           DecoStraight®                           twee/driemansbediening

éénmansbediening Decoring 115®                      DecoBasic® en DecoUni®           éénmansbediening

één/tweemansbediening DecoRing® 215 DecoCircle®                               één/tweemansbediening

 Voor strippen en kopstrippen

tweemansbediening DecoLine® 215W                 DecoStraight®                           tweemansbediening

twee/driemansbediening DecoLine® 215DW        DecoStraight®                            twee/driemansbediening

 High volume strippen en hoekstrippen

 ??                    ??                     ??                     DecoStraight®                           meermansbediening

 Voor hoekstrippen

éénmansbediening DecoMill®                               DecoBasic® en DecoUni®           éénmansbediening                   

 

 Voor strippen/kopstrippen/hoekstrippen/brick specials, brick extensions

eenmansbediening DecoUni2®                            DecoUni3®                                éénmansbediening        

Voor het recyclen van spoelwater                      DecoFilter®

 

Zaagbladen type Deco®,:
Ø 350, Ø 500 en Ø 700 mm, speciaal ontwikkeld voor de steenzaagautomaten

Profiel- banden en rollen , type Deco®:
Alle soorten en maten, ook voor de voormalige Engels Benarbungsanlagen en Tebberman Rusticatoren. Nieuw fabrikaat met hoogste slijtweerstand

 

 Voor gedetailleerde info zie onze catalogus.